• Τοποθετείστε το φυτό κοντά σε παράθυρο σε
  φωτεινούς χώρους ,όχι άμεσο φως!
 • Αποφύγετε την τοποθέτηση δίπλα ή κοντά σε θέρμανση.
 • Το ιδανικό βάρος του φυτού είναι 1 έως 1,5 kg (17cm γλάστρα).
 • Τα ώριμα άνθη μπορούν να κοπούν.
 • Περίπου 200-400 ml νερού την εβδομάδα.
 • Λίπανση μία φορά το μήνα.
1-75x75_c1
zon
npk
water
temperature-75x75_c1
snoei
 • Ανθεκτικό φυτό
 • 300 μέρες ανθοφορίας
 • Τα μεγαλύτερα άνθη
 • Καθαρίζει την ατμόσφαιρα
 • Διακοσμητικό
 • Μεγάλη διάρκεια = περισσότερη ευχαρίστηση
Ευχαριστηθείτε το φυτό σας.